Senteret sitt bannerbilde

Nyttig informasjon

Rutiner ved legesenteret

Ved fremmøte til bestilt time, ber vi deg si fra i luken, slik at legesekretæren vet at du er kommet og får registrert dette.

Har du med urinprøver el. leveres disse til legesekretæren ved fremmøte.

Legen vil komme og hente deg på venteværelse når det er din tur.

Vi legger vekt på å holde tiden best mulig, slik at du skal slippe unødig venting. For vanlige timer er det satt av 15 minutter, og på den tiden kan vi stort sett håndtere en problemstilling.

Enkelte dager vil vi få inn svært akutte problemstillinger, som krever umiddelbar håndtering. Dette kan føre til lengre forsinkelser, og vi ber om forståelse for dette. En del av disse pasientene kommer inn ambulanseinngangen på baksiden av bygget.

 

Samtykke i forbindelse med e-resept

I forbindelse med oppstart av e-resept er fastlegene avhengig av muntlig samtykke fra pasientene for å kunne se resepter skrevet ut av andre leger, sykehus og legevakt.  Dette for at vi skal kunne gi mer forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasienter.  Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling.