Dr .Fjeldstad blir borte en periode ifm spesialisering. I denne perioden vil Dr. Anteneh Wondimu fungere som vikar.