Årets influensavaksinering starter fra mandag 15. oktober.

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

 • Alle fra og med fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

 • Barn og voksne med:

  • diabetes mellitus, type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

  • kronisk leversvikt

  • kronisk nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

  • nedsatt infeksjonsresistens

  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

  • annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege