Dr. Fjeldstad slutter som fastlege hos oss. Stillingen er nå utlyst. Dr. Anteneh Wondimu fortsetter som vikar gjennom sommeren.