Alle nye pasienter ønskes velkommen!

Man kan bytte fastlege på nettet ved å logge seg inn med MinID på MinFastlege (se helfo.no eller helsenorge.no for mer informasjon) eller ved å ringe fastlegetelefonen på tlf. 810 59 500.

Alle nye pasienter bes skaffe kopi av journal fra tidligere fastlege. NB: Bytte av fastlege gjelder fra 1. i påfølgende måned.